Ceník rodokmenu – vývodu z předků

Vývod z 8 předků

Maximální cena
6 200 
 • grafický list 90 × 60 cm dle výběru
 • 14 osob v rodokmenu a výchozí osoba
 • 35 záznamů (narození, svatba, úmrtí)

Vývod ze 16 předků

Maximální cena
12 800 
 • grafický list 90 × 60 cm dle výběru
 • 30 osob v rodokmenu a výchozí osoba
 • 75 záznamů (narození, svatba, úmrtí)
Populární

Vývod z 32 předků

Maximální cena
25 600 
 • grafický list 90 × 60 cm dle výběru
 • 62 osob v rodokmenu a výchozí osoba
 • 155 záznamů (narození, svatba, úmrtí)

Ceník rodokmenu představuje maximální částku za celý genealogický výzkum v požadovaném rozsahu. To znamená, že cena je platná v případě dohledání všech záznamů o narození, svatbě a úmrtí všech předků v rodokmenu. Za každý nedohledaný nebo nedohledatelný záznam se konečná částka z ceníku snižuje o 150 Kč. Jinými slovy – když se nám třeba z důvodu nedochovaných záznamů nepodaří dohledat vaši pra-pra-prababičku, konečná cena se sníží o 450 Kč za tři chybějící údaje.

Jako výstup obdržíte grafické znázornění RODOKMENU – VÝVODU Z PŘEDKŮ na velmi kvalitním papíru s gramáží 200 g/m² a velikostí 90 cm × 60 cm v grafickém provedení dle svého výběru. K dispozici máme více než 20 vzorů, ale rádi použijeme i váš vlastní návrh. Například fotografii, kresbu apod. Finální provedení rodokmenu s vámi budeme aktivně konzultovat.

A navíc – každý dohledaný záznam z matrik o narození, svatbě, úmrtí obržíte také samostatně v elektronické podobě (.jpg, .pdf).

Ceník rodokmenu přímé linie

Přímá linie ze strany otce

Maximální cena
5 000 – 8 000 
 • grafický list 40 × 60 cm dle výběru
 • obvykle 10 generací do 17. století
 • cca 45 záznamů (narození, svatba, úmrtí)

Přímá linie ze strany matky

Maximální cena
5 000 – 8 000 
 • grafický list 40 × 60 cm dle výběru
 • obvykle 10 generací do 17. století
 • cca 45 záznamů (narození, svatba, úmrtí)

Přímá linie otce i matky

Maximální cena
10 000 – 16 000 
 • grafický list 40 × 60 cm dle výběru
 • obvykle 10 generací do 17. století
 • cca 90 záznamů (narození, svatba, úmrtí)

Uvedená cena představuje rozmezí za celý genealogický výzkum v požadovaném rozsahu.

Horní hranice je platná při dohledání matričních záznamů do 10. generace, 1. generací se rozumí výchozí osoba. Za každou generaci, kterou není možné dohledat, se cena snižuje o 500 Kč. Podobně je-li naopak možné dohledat i další generace vašich přímých předků, zvyšuje se cena za každou další generaci o 1 000 Kč (pátrání a čtení v takto starých archivech je už značně obtížnější) – na tuto možnost vás ale předem upozorníme a pokračovat v pátrání budeme až po vašem souhlasu.

Jako výstup obdržíte grafické znázornění RODOKMENU PŘÍMÉ LINIE na velmi kvalitním papíru s gramáží 200 g/m² a velikostí 40 cm × 60 cm v grafickém provedení dle svého výběru. K dispozici máme více než 20 vzorů, ale rádi použijeme i váš vlastní návrh. Například fotografii, kresbu apod. Finální provedení rodokmenu s vámi budeme aktivně konzultovat.

A navíc – každý dohledaný záznam z matrik o narození, svatbě, úmrtí obržíte také samostatně v elektronické podobě (.jpg, .pdf).

Ceník rodokmenu přímé linie včetně sourozenců

Rodokmen přímé linie včetně sourozenců je rozšířením základní PŘÍMÉ LINIE (ze strany otce nebo matky) o dohledání všech sourozenců vašich předků. Orientační cena: 16 000 – 26 000 Kč dle počtu dohledaných záznamů.

Máte jiný požadavek?
Napište nám